Kallelse till årsmöte
2018-01-18 10:31
RIS FF kallar till årsmöte som hålls den 7 mars kl.19:00.
Plats: Kansliet på Skinnaråsens IP.
Verksamhets-och förvaltningsberättelser,revisorernas berättelse,verksamhetsplan med budget finns tillgänglig på kansliet en vecka innan årsmötet.
Motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Nyhetsarkiv
Snörapport2018-01-30 11:33
Snörapport2018-01-19 10:45
Kallelse till årsmöte2018-01-18 10:31
Puustelli Kök2017-06-15 14:13
2016-12-27 16:29
Ny ordförande i RIS FF2016-04-06 16:43
 
SPONSORER